Oferta Lean Six Sigma Solutions obejmuje wszystkie elementy metodologii Lean Six Sigma pozwalające w pełni wdrożyć cały program. Six Sigma dzięki swojemu statystycznemu podejściu do procesów i koncentracji na mierzalnych wymaganiach Klienta oraz Lean skoncentrowany na odchudzaniu procesów poprzez eliminację strat i kosztów, wsparte umiejętnościami z zakresu Project Managementu tworzą najsilniejsze narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej. Ze względu na pracę na rzeczywistych procesach i projektach Klienta szkolenia oferowane są w formie warsztatów zamkniętych organizowanych w kraju i za granicą, w języku polskim i angielskim. Dostępna jest również platforma internetowa służąca szkoleniom oferowanym w formie Distance Learning. Materiały szkoleniowe wsparte licznymi praktycznymi przykładami biznesowymi oraz ćwiczeniami pozwalają poznać całą prezentowaną wiedzę oraz zrozumieć ją w praktyce. Każdy warsztat zakończony jest bezpłatnymi konsultacjami, które pomagają wykorzystać uzyskaną wiedzę w praktyce. Firma Lean Six Sigma Solutions oferuje pełne doradztwo w zakresie budowy strategii rozwoju programu Lean Six Sigma na każdym etapie wdrażania metodologii. Dla firm, rozpoczynających wdrożenie: Dokładne poznanie własnych procesów - zarządzanie procesami przez pryzmat miar procesowych; Usprawnianie działania firmy w obszarze operacyjnym; Badanie potrzeb i satysfakcji Klienta; Organizacja struktur programu i harmonogramu wdrożenia oraz łączenie z działaniami w ramach ISO; Budowanie spójnego systemu między celami biznesu a celami programu Lean Six Sigma; Projektowanie systemu komunikacji i wizualizacji w programie. Dla firm na początkowym etapie wdrożenia: Integracja metodologii Lean i Six Sigma; Implementacja i rozwój poszczególnych narzędzi Lean Six Sigma; Definiowanie i priorytetyzacja projektów usprawniających; Rozszerzenie programu Lean Six Sigma na wszystkie obszary funkcjonowania firmy; Wsparcie programu Lean Six Sigma przez Project management; Zwiększenie produktywności i eliminacja strat w procesach; Zwiększenie wydolności procesów. Dla firm na zaawansowanym etapie wdrożenia: Coaching zasobów zaangażowanych w program Lean Six Sigma; Integracja metodologii Lean Six Sigma z obszarem IT - CMMI & ITIL; Rozwój zaawansowanych narzędzi Project Managementu i PMO; Projektowanie struktur procesowych zgodnie ze strumieniami wartoœci; Zarządzanie siecią dostawców; Rozwój narzędzi i technik monitoringu wyników projektów; Rozwój Lean thinking we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa. Dopełnieniem oferty są cyklicznie seminaria i konferencje oraz Akademia coachingu rozwijająca umiejętności menedżerów niezbędne w budowaniu strategii dla programu Lean Six Sigma.

Business Process Management System

DMAIC White Belt

DMAIC Green Belt

DMAIC Black Belt

DMAIC Master Black Belt

Lean Six Sigma Implementation

Work Out

Six Sigma Executive

New Product Introduction

Process Mapping

FMEA

C&E Analysis

DOE

MSA

SPC

Lean Manufacturing

Lean Office

Lean Leader

Value Stream Mapping

Kaizen

5S

Kanban

SMED

TPM

Integracja Lean i Six Sigma

PM Basic

PM Advanced

Harmonogramowanie

Zarządzanie zespołem

PMO

Piramida Kompetencji

Konfigurator Oferty

Katalog szkoleń

Zapytaj o ofertę

Lean Six Sigma Solutions, wykorzystując praktyczną wiedzę zdobytą w międzynarodowych koncernach umożliwia twojej firmie zrozumienie czym jest metodologia Lean Six Sigma oraz dlaczego jest najlepszym środkiem do uzyskania doskonałych rezultatów. Chcemy pokazać, że Lean Six Sigma to pasja w obsłudze klienta oraz pęd ku nowym pomysłom, podejście projektowe i angażowanie załogi, statystyka oraz zarządzanie bazujące na liczbach. Zalety Lean Six Sigma mogą zostać wykorzystane w różnych miejscach (operacje produkcyjne, logistyka, sprzedaż, marketing, obsługa klienta, zarządzanie zasobami ludzkimi, finanse) przedsiębiorstw z różnych sektorów i branż.
Lean Six Sigma Solutions, wykorzystując wieloletnie doświadczenia z praktycznych implementacji programu Lean Six Sigma w Polsce i Stanach Zjednoczonych oferuje całą paletę szkoleń obejmujących wszystkie elementy metodologii na różnym poziomie zaawansowania. Szkolenie poprzedzone jest wypracowaniem wraz z Państwa Firmą wizji optymalnego wykorzystania wszystkich mozliwości, jakie niesie z sobą metodologia. Podczas szkoleń i warsztatów procesowych uczestnicy pod okiem doświadczonych trenerów pracują nad usprawnieniami w procesach Państwa Firmy i rozwiązaniem rzeczywistych problemów. Każde szkolenie kończy się wdrożeniem zdobytej wiedzy w firmie przy uwzględnieniu jej specyfiki. Opieka konsultanta po szkoleniu i wdrożeniu pozwala zaimplementować metodologię Lean Six Sigma w optymalny sposób, eliminując wszystkie napotkane problemy oraz zbudować strategię rozwoju programu zarządzania jakością w przyszłości. Lean Six Sigma z szerokim zestawem narzędzi (BPMS, DMAIC na poziomie GREEN BELT i BLACK BELT, a nawet MASTER BLACK BELT, Work-Out, Mapowanie, Fishbone (Ishikawa), MSA, DOE, SPC, 5S, Kaizen, Kanban, Just In Time, Jidoka, SMED i TPM) to przyszłość świata jakości. Narzędzie Lean 6 Sigma to najnowsze trendy w zarządzaniu.