Doradztwo dla firm

Większość kadr kierowniczych wierzy, że o wiele łatwiej wprowadzić zmiany w organizacji przechodzącej kryzys niż w takiej, która ma się dobrze. Jest w tym dużo racji - ktoś, kto nie rozumie powodu wprowadzania zmian, raczej się z nimi nie pogodzi i nie będzie skłonny do uczestnictwa w ich implementacji. Dobre wyniki, a w szczególności sukcesy, które pojawiły się po latach wytężonej pracy, sprzyjają bardziej atmosferze świętowania i konsumowaniu efektów sukcesu niż myśleniu o dalszym usprawnianiu biznesu. Dopiero zaistniała sytuacja kryzysowa pomaga ludziom przyznać, że zmiany są nieuniknione.

Istnieją oczywiście sposoby budowania "świadomości zmian", ale są czasochłonne, zwłaszcza w dużych organizacjach działających w skali globalnej. W większości przypadków kadra kierownicza musi się starać przezwyciężyć tendencję do spoczywania na laurach - tego połączenia samozadowolenia, niewiedzy i niechęć do działania.

Z drugiej strony istnieją firmy przystosowane do sprawniejszego odrzucania powyżej wymienionego schematu działania. A co za tym idzie - do wysuwania się na pozycję lidera właśnie dzięki ciągłym zmianom. Zmiany te stanowią akceptowaną wśród pracowników część firmowej kultury - zdrowe niezadowolenie z obecnego stanu rzeczy i ciągłe dążenie do doskonałości. Korzystając z przykładów tych przedsiębiorstw określić można siedem podstawowych czynników pomocnych firmie w budowaniu organizacji stale posiadającej przewagę konkurencyjną.

Konsultacje oferowane przez firmę Lean Six Sigma Solutions oparte są na koncepcji warsztatu, czyli pracy konsultacyjnej na konkretnym procesie lub problemie biznesowym, wybranym i zdefiniowanym w fazie przygotowań. Tematy konsultacji mogą dotyczyć dowolnych zagadnień związanych z zarządzeniem i usprawnianiem procesów, projektowanie nowych procesów, prowadzeniem projektów, motywowaniem pracowników i budowanie mechanizmów ciągłego doskonalenia, wprowadzeniem nowych produktów oraz wszelkimi innymi działaniami związanymi z usprawnieniem funkcjonowania firmy.

Warsztaty obejmują fazę przygotowania (bezpłatną), warsztaty właściwe, telefoniczne konsultacje powarsztatowe (bezpłatne). W trakcie warsztatu opracowywane są konkretne zagadnienia wybrane przez Klienta w oparciu o konkretne narzędzia, ukazując ich możliwości i sposób zastosowania w praktyce. Cały warsztat wsparty jest materiałami szkoleniowymi ułatwiającymi powrót do wiedzy po konsultacjach. Po warsztatach Firma otrzymuje opracowany problem, co pozwala wdrożyć rozwiązanie po zakończeniu. Pomoc prowadzącego w późniejszym monitoringu wyników i drobne konsultacje telefoniczne pozwalają w krótkim czasie zaimplementować rozwiązanie i na tej podstawie kontynuować pracę w pozostałych obszarach.

Akademia coachingu

Dobrze zarządzane firmy przykładają dużą wagę do rozwoju zasobów ludzkich. Traktują to jako część większego systemu zarządzania efektywnością. Coaching jest aktywnością umożliwiającą menedżerom pracę z podwładnymi nad rozwojem ich umiejętności, przekazywaniem wiedzy, wartości, a także zachowań, które pomogą im osiągnąć cele organizacji i całego programu Lean Six Sigma. Najczęściej prowadzony jest podczas codziennych czynności biznesowych, gdy spostrzegawczy menedżer dostrzega możliwość pomocy podwładnym w lepszym wykonywaniu obowiązków. Znaczenie coachingu wzrosło wskutek spłaszczenia struktur organizacyjnych firm, a także zrozumienia konieczności kształcenia ustawicznego. W przypadku wdrożenia i rozwoju metodologii Lean Six Sigma jest on szczególnie ważny, ze względu na znaczenie wiedzy i indywidualnych umiejętności oraz zaangażowania pracowników.

Mentoring, podobnie jak coaching, jest metodą rozwoju zasobów ludzkich. Polega na asystowaniu pracownikowi w poszukiwaniu rozwoju poprzez naukę. Mentor jest opiekunem i zaufanym przewodnikiem, który udziela rad, gdy zostanie o to poproszony, a także poszerza wiedzę, gdy okazuje się to możliwe i właściwe. W przeciwieństwie do coachingu inicjatywa w zakresie prowadzenia sesji mentoringowych leży po stronie osoby szukającej szansy swojego rozwoju. Osoba taka - podopieczny - musi wziąć odpowiedzialność za własny rozwój i poszerzanie horyzontów.

Wydawałoby się, że liderzy na wysokich stanowiskach nie potrzebują coachingu, jednak w rzeczywistości wielu z nich ma złe nawyki, które wymagają korekty. Niektórzy tworzą atmosferę sprzyjającą złej woli i niskiemu morale, z której nie zdają sobie nawet sprawy. Inni nigdy nie nauczyli się delegowania zadań czy pracy z zespołem lub z grupą dyrektorów równych rangą. Są także i tacy, którzy nie wiedzą, jak współpracować z ludźmi mającymi inne funkcje i nie potrafią podporządkować własnych interesów innym celom i współdziałać z innymi ludźmi. Ponieważ wyplenienie takich nawyków jest generalnie tańsze i ma mniej destrukcyjny charakter niż wymiana kluczowych osób w firmie, przedsiębiorstwa starają się eliminować je w toku coachingu kadry zarządzającej.

Firma Lean Six Sigma Solutions oferuje indywidualne sesje mentoringowe dla wyższej kadry menedżerskiej w zakresie coachingu. Podczas indywidualnych sesji w ramach Akademii coachingu prezentowana jest rozległa wiedza i praktyczne rady dotyczące tego, jak stać się lepszym coachem/trenerem i efektywnym liderem programu Lean Six Sigma. Pracując jednocześnie na rzeczywistych przypadkach biznesowych pochodzących z Państwa firmy, rozwiązujemy je praktycznie, tak aby po zakończeniu sesji poprawa była od razu widoczna. Wyjaśniamy korzyści płynące z coachingu oraz sposoby osiągania dwóch celów: rozwiązywania problemów związanych z efektywnością oraz rozwijania umiejętności pracownika potrzebnych przy wdrożeniu i rozwijaniu programu Lean Six Sigma. Wiedza ta pomoże Państwu zidentyfikować osoby, które potrzebują coachingu oraz przeprowadzić je w prawidłowy sposób przez czterostopniowy proces coachingu.

Pierwszym krokiem jest przygotowanie. Wszystko, co warte jest realizacji, lepiej wykonuje się z odpowiednim przygotowaniem, a coaching nie jest tutaj wyjątkiem. Rozpoczynając od obserwacji, a następnie słuchając i zadając pytania, przechodzimy do kolejnej fazy dobrego coachingu: bezpośrednią rozmowę z pracownikiem. Nauczymy się zadawania pytań w taki sposób, aby otrzymać informacje, których potrzebujemy. Zrozumiemy także, w jaki sposób być aktywnym słuchaczem i w jaki sposób nakierować rozmowę na przyczyny problemów lub na braki, którym chcemy zaradzić w toku coachingu. Gdy zrozumiemy osobę, która potrzebuje pomocy oraz kontekst sytuacyjny, będziemy gotowi do rozpoczęcia sesji coachingowych.

Akademia coachingu podpowiada, w jaki sposób zabrać się do coachingu indywidualnego, rozpoczynając od uzyskania porozumienia na temat celów i przechodząc następnie do planu działania. Poznamy metody, w jaki sposób przekazywać i radzić sobie z informacją zwrotną. Szczególny nacisk położony będzie na znaczenie sesji kontrolnych - coaching rzadko kiedy funkcjonuje prawidłowo bez nich.

Mentoring oferowany przez Lean Six Sigma Solutions w ramach Akademii coachingu jest doświadczeniem wysoce spersonalizowanym, które wymaga, aby mentor i podopieczny byli do siebie dobrze dopasowani. Dlatego rozpoczęcie współpracy poprzedzone jest dokładną analizą osoby przystępującej do Akademii coachingu pod kątem cech osobowych i typów zachowań. Pozwala to na zbudowanie indywidualnego programu rozwoju w oparciu o obserwacje mentora.

Dzięki Akademii coachingu menedżer osiąga wiele korzyści m.in. może rozwiązać problemy związane z generowaniem określonych wyników, rozwinąć zdolności pracowników, zwiększyć produktywność podwładnych oraz ich szanse na awans, a także zmniejszyć odpływ wartościowych pracowników. Są to niezbędne czynniki sukcesu programu Lean Six Sigma.

Zapytaj o ofertę