FIRMA

Lean Six Sigma Solutions powstała w 2005 roku. Jest dzisiaj ważną firmą, która współtworzy infrastrukturę nowoczesnego systemu zarządzania jakością w Polsce. Naszym celem jest unowocześnianie i podnoszenie efektywności polskich firm. Oferujemy transfer najnowocześniejszej światowej wiedzy z obszaru jakości w formie szkoleń oraz praktycznych warsztatów, a także specjalistycznego doradztwa. Realizujemy kompleksowe projekty wdrożeniowe służące rozwojowi naszych klientów w obszarze zarządzania procesami i projektami. Lean Six Sigma Solutions, dzięki doświadczeniu trenerów zdobywanym w Polsce i za granicą od 1999 roku, służy swoją wiedzą i doświadczeniem w metodologii Six Sigma w pełnym zakresie od BPMS, przez DMAIC, aż po Work-Out i NPI. Pomagamy także przedsiębiorcom w wykorzystaniu możliwości jakie niesie z sobą metodologia i narzędzia Lean w zakresie optymalizacji procesów. W oparciu o standard PMI i IPMA szkolimy project managerów i wspieramy prowadzenie projektów i zarządzanie portfelem projektów w PMO. Dzięki partnerskiej współpracy z podobnymi instytucjami w Stanach Zjednoczonych, wnosimy na rynek polski najnowsze rozwiązania i techniki profesjonalnego kształcenia.

Lean Six Sigma Solutions

Master Black Belt

Certyfikat

TRENERZY

Zespół trenerski tworzy grupa doświadczonych Black Beltów pod wodzą Master Black Belta. Ekspert prowadzący Bartosz Brosowski zajmuje się filozofią Lean Six Sigma od 1999 roku, rozpoczynając współpracę z koncernem General Electric. Przechodząc wszystkie szczeble edukacji w zakresie programu Six Sigma i Lean management, po realizacji strategicznych projektów uzyskał certyfikat Master Black Belta. Dzięki licznym szkoleniom zagranicznym i bogatej wiedzy praktycznej, osiągnął liczne międzynarodowe certyfikaty trenera Green Belt, Black Belt, Project Management i metodologii Work Out oraz NPI. Jako Project Leader prowadził około 60 strategicznych projektów w Polsce i Stanach Zjednoczonych. Jako trener przeszkolił ponad 320 Green Beltów i 120 Black Beltów oraz 210 Project Managerów. Zaowocowało to licznymi certyfikacjami osób. Realizując strategię rozwoju programu Lean Six Sigma w GE Capital, zdobył wiele nagród za udane wdrożenia projektów i całych metodologii.
Wykorzystując wieloletnią wiedzę i doświadczenie rozpoczął współpracę z firmami usługowymi i produkcyjnymi z wielu branż. Wielokrotnie wdrożył z sukcesem całościowy program Lean Six Sigma, skutecznie implementując i integrując narzędzia Lean i Six Sigma. Liczne wdrożenia w polskich firmach pomogły zbudować kompetencje uwzględniające lokalną specyfikę. Kilkakrotnie implementował całościowy program Project Management Office w firmach bazujących na metodologii Project Management. Jest twórcą strategii wdrożenia i rozwoju połączonej metodologii Lean Six Sigma w wielu firmach różnych branż i sektorów.

OSIĄGNIĘCIA

Lean Six Sigma Solution dba, aby każdy projekt firmowany jej znakiem spełniał w najwyższym stopniu oczekiwania klientów. Pracujemy tak, aby wszystkie elementy każdego projektu składały się na najwyższą jakość i rzetelność oferowanych usług, poczynając od wnikliwej analizy potrzeb Klienta, poprzez dobór profesjonalnych programów szkoleniowych, efektywne wdrożenie, na projektowaniu strategii dalszego rozwoju metodologii w firmie kończąc. Oferta stanowi pełne spectrum narzędzi używanych w programie Lean Six Sigma (Zarządzanie procesami, Usprawnianie procesów, Projektowanie nowych procesów, Wprowadzanie nowych produktów, Odchudzanie procesów, Project management, Zarządzanie pulą projektów). Wprowadzamy na polski rynek nowatorskie programy szkoleniowe oraz standardy i metody kształcenia pozwalające stworzyć platformę transferu wiedzy i wymiany doœwiadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami. Potwierdzeniem są liczne wdrożenia i certyfikacje.

Szeroka oferta

ZASADY DZIAŁANIA

1) Oferta jest opracowywana indywidualnie na potrzeb każdego Klienta w zależności od bieżącej sytuacji i odbiorców warsztatu.
2) Podczas każdego z warsztatów uczestnicy pracują nad usprawnieniami w rzeczywistych procesach Klienta i rozwiązują rzeczywiste problemy Firmy.
3) Warsztaty uwzględniają powiązania między różnymi funkcjami biznesu - kompleksowe spojrzenie na procesu u Klienta.
4) Warsztaty są wsparte licznymi przykładami praktycznymi z polskich i zagranicznych firm - wielowymiarowy trening i nauka przez praktykę.
5) Każdy warsztat kończy się wdrożeniem zdobytej wiedzy. Klient otrzymuje pełne, bezpłatne wsparcie na każdym etapie wdrażania programu Lean Six Sigma. Każdy warsztat wsparty jest bezpłatnymi konsultacjami poszkoleniowymi.
6) Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje szerokie wsparcie w pózniejszym rozwoju zawodowym - webinaria, konferencje, doradztwo, certyfikacja.

PARTNERZY

Lean Six Sigma Solutions buduje swój potencjał w Polsce w opraciu o współpracę z Det Norske Veritas GL. Ponadto, stale współpracujemy ze specjalistami wielu dziedzin z zaprzyjaźnionych organizacji międzynarodowych:

DNV GL

makeitright

ISSSP

IQPC