Certyfikacja osób i firm

Współpracując z międzynarodową firmą certyfikacyjną firma Lean Six Sigma Solutions oferuje certyfikacje osób i firm w zakresie metodologii Lean Six Sigma i Project Management. Certyfikacje oferowane są na wszystkich poziomach zaawansowania, a uznawane w kraju i zagranicą certyfikaty stanowią potwierdzenie pełnego profesjonalizmu.

Certyfikacja przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę gwarantuje, że firma jest zaangażowana w ciągłą poprawę jakości oraz poświęca ogromną uwagę spełnianiu wymagań Klientów. Certyfikacja potwierdza istnienie efektywnego systemu zarządzania jakością uznanego przez niezależnego audytora za zgodny z międzynarodowym standardem, podnosi prestiż firmy w oczach Klientów oraz pracowników. To również znaczący argument w każdej kampanii marketingowej i sposób na pozycjonowanie firmy.

Wdrożenie metodologii Lean Six Sigma i uzyskanie certyfikatu przynosi szereg wymiernych korzyści:

zmiana podejścia do jakości w firmie,

usprawnienie funkcjonowania i zarządzania firmą,

stworzeniu przejrzystych zasad odpowiedzialności pracowników za procesy i premiowania wyników,

zwiększenie zadowolenia Klientów, partnerów i pracowników,

większe zaufanie i lojalność Klientów,

zwiększenie prestiżu na rynku lokalnym i krajowym,

wzrost wartości marki firmy,

Firma Lean Six Sigma Solutions przy współpracy z międzynarodową firmą certyfikacyjną oferuje następujące certyfikacje osób w obszarze Lean Six Sigma:

Process manager

DMAIC - Green Belt

DMAIC - Black Belt

Green Belt Trainer

Lean Leader

Lead Facilitator

Project Manager

PMO Manager

Firma Lean Six Sigma Solutions przy współpracy z międzynarodową firmą certyfikacyjną oferuje następujące poziomy certyfikacji firm w zakresie wdrożenia programu Lean Six Sigma:

Lean Six Sigma - Silver Level of Excellence

Lean Six Sigma - Gold Level of Excellence

Lean Six Sigma - Platinum Level of Excellence

Proces certyfikacji rozpoczyna się od wstępnych konsultacji, podczas których określa się cele dla procesu certyfikacji, określa się zakres certyfikacji oraz wymagania, jakie muszą zostać spełnione. Następnie firma poddająca się procesowi certyfikacji wraz z firmą Lean Six Sigma Solutions realizuje postawione cele i przygotowuje się do samej certyfikacji budowanego systemu. W tym zakresie firmę aktywnie wspomagają Konsultanci Lean Six Sigma, którzy potrafią ocenić sytuacje firmy i określić strategię dojścia do certyfikacji. W momencie, w którym wszystkie wymagania zostają są spełnione - nadchodzi czas na audyt certyfikacyjny. Jest on przeprowadzany przez niezależną akredytowaną jednostkę. Audytorzy dokonają najpierw przeglądu istniejącej dokumentacji. Ten proces obejmuje ocenę, czy w firmie ma miejsce ciągła poprawa jakości oraz pozwala na stwierdzenie, czy wyznaczone cele są mierzalne oraz wykonalne. Wtedy dokonywana jest ocena osoby lub firmy certyfikowanej. Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego audytu wydawany jest certyfikat. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audyty przeglądowe (raz albo dwa razy do roku), których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa i jest rozwijany.

Wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów, nad procesem certyfikacji pracowników i całej Firmy zawsze czuwa wyspecjalizowana kadra z wieloletnim doświadczeniem, dzięki temu otrzymają Państwo fachową pomoc i wsparcie w trakcie przygotowań, jak i samej certyfikacji.

Zapytaj o ofertę